Vertrouwen creëren op basis van keiharde metingen

Een organisatie heeft verscherpte belangstelling van de toezichthoudende organisatie voor die branche en roept onze hulp in. Wij doen onderzoek en meten het onderling vertrouwen bij het leiderschapsteam. De uitkomst is niet positief.

Hoe kun je vertrouwen als bron van winst zien? Het lijkt een ongrijpbaar en onmeetbaar begrip, maar dat is het niet. Beter nog: het kan jouw organisatie helpen om strategische doelen te halen.

Onze opdrachtgever wil leiderschap ontwikkelen in het managementteam. In een aantal sessies wordt duidelijk dat het thema ‘vertrouwen’ speelt. Omdat het lastig is aan te tonen, kan iedereen eromheen draaien. “Het zijn toch maar aannames.”

Belangrijkste kerncompetentie

Vertrouwen creëren is een van de kerncompetenties van leidinggevenden. Maar zo lang je het niet meetbaar maakt, blijft het bij praten. Hoe vertrouwen werkt is gebaseerd op gevoelens en aannames. Daarom is het moeilijk om tot concrete afspraken te komen. Het lijkt de minst tastbare van alle competenties die een leider moet hebben, maar het is wel de belangrijkste. Het is de competentie die alle andere leiderschapscompetenties sterker maakt.

Vertrouwen creëren maakt andere competenties sterker

Een leiderschapscompetentie is bijvoorbeeld richting geven. Stel, je bent heel goed in richting geven. Je kunt heel goed een nieuwe visie presenteren, die klopt als een bus en klinkt als een klok. Je geeft er een waanzinnig presentatie over. Maar als je team jou niet vertrouwt, mis je geloofwaardigheid en komt het niet in beweging.

Iedereen denkt betrouwbaarder te zijn dan de ander

Meestal hebben mensen het gevoel dat ze zelf wel te vertrouwen zijn, maar anderen niet. Zo ook bij deze opdrachtgever. Het is een schok als de teamleden door onze meting ontdekken dat hun collega’s exact denken zoals zijzelf.

Snelheid van Vertrouwen is wetenschappelijk betrouwbaar en valide

In februari 2017 presenteert FranklinCovey Zuid-Afrika de resultaten van een onderzoek dat aantoont dat het model Snelheid van Vertrouwen wetenschappelijk verantwoord en valide is. Het model bestaat uit de 4 kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen van hoog vertrouwen.

Consulta Research voerde het onderzoek uit om te bepalen of het Trust Index model een indicator is voor consistente vertrouwensopbouw, op basis van 1052 interviews bij 179 organisaties in 10 verschillende branches met 33 vragen. Consulta heeft het model afgezet tegen wetenschappelijke en statistische criteria van betrouwbaarheid, validiteit en algemene toepasbaarheid. Het onderzoek bewijst dat het model Snelheid van Vertrouwen representatief is voor vertrouwen bij medewerkers met een zeer hoge statistische betrouwbaarheid.

Model heeft voorspellende waarde

De 4 kernen van geloofwaardigheid en de 13 gedragingen zijn in combinatie buitengewoon voorspelbaar voor het vertrouwen binnen de teams en zijn een bewezen waardevolle methode om vertrouwen te creëren in organisaties. Bovendien blijkt vertrouwen binnen teams voor 97% voorspelbaar te zijn voor het vertrouwen in de organisatie. Het onderzoek toont ook dat de totale indexscore 73% voorspelt van het marktvertrouwen.

Daarnaast scoort het model ‘Excellent’ volgens Cronbachs alpha, een algemeen geaccepteerde maat voor betrouwbaarheid en validiteit.

Waarom is vertrouwen creëren essentieel en hoe kun je er iets aan doen?

Auteur van de bestseller The Speed of Trust, Stephen M.R. Covey, zoon van Stephen Covey, zegt het volgende: “Dit onderzoek bevestigt dat ons model Snelheid van Vertrouwen de kloof overbrugt tussen waarom het zo essentieel is voor de prestatie van organisaties en, belangrijker, hoe je er iets aan kunt doen. Met een cultuur van hoog vertrouwen als bron van winst kunnen organisaties hun productiviteit, betrokkenheid en samenwerking verhogen, hun uitvoering stroomlijnen, betere leiders creëren en klanttevredenheid verbeteren. Het model en de bijbehorende werksessies laten organisaties hun strategische doelen realiseren met meer snelheid en lagere kosten.”

“De gegevens die laten zien hoe groot de positieve impact is van hoog vertrouwen op organisatorische resultaten is overdonderend en helder” zegt Gary Judd, Global Trust Practice Leader bij FranklinCovey . “Verschillende onderzoeken in de afgelopen decennia hebben geconcludeerd dat vertrouwen creëren een sleutel is voor succes van een organisatie. Een cultuur met hoog vertrouwen is de basis voor onder andere meer klantloyaliteit en -continuïteit, het behouden van een concurrerende marktpositie, blijvende bedrijfsresultaten en groeiende winst, verbeterde continuïteit van medewerkers, betrokkenheid, toewijding en samenwerking. Het probleem voor teams en bedrijfsleiders is hoe je zo’n cultuur van hoog vertrouwen creëert.”

Ik hoef nog maar één vraag te stellen

Met de concrete cijfers in handen kan onze opdrachtgever er niet meer omheen draaien. Ik hoef nog maar één vraag te stellen: “Als de toezichthouder deze cijfers ziet, wat gaat die dan zeggen?”

Vanaf dat moment voert het team een inhoudelijke dialoog en maakt een concreet actieplan waarmee ze meer vertrouwen creëren. Het heeft tot gevolg dat ze daadwerkelijk vertrouwen herstellen in het team onderling. Uiteindelijk vermindert ook de verscherpte belangstelling van de toezichthouder. De sleutel is: maak vertrouwen als bron van winst meetbaar. Dan heeft niemand het meer over ‘aannames’.

Cijfers zijn wat ze zijn

Met ons wetenschappelijk verantwoorde model is vertrouwen te creëren en te meten. Zowel op individueel niveau, op teamniveau, als op organisatieniveau. Bedrijven vinden dat heel spannend. Ervaring leert echter dat de uitkomst eigenlijk niet verrassend is, maar nu staat het ineens zwart op wit. En dat maakt dat ineens een veel inhoudelijker gesprek op gang komt.

Zelf aan de slag met Vertrouwen

Wil jij het vertrouwen meten in je team en/of bedrijf met een wetenschappelijk verantwoord model en goedkoper en sneller tot resultaten komen? Neem contact met ons op voor een Executive Overview met je team.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *