Strategiedoelstelling: hoe voorkom je fouten?

Executiekracht betekent dat je iedereen in staat stelt strategisch businesspartner te zijn en betrekt in een dialoog over wat er beter of anders kan om de strategiedoelstelling te bereiken.

Je hoort vaak dat het goed is om ‘te leren van je fouten’. Bij FranklinCovey denken we dat je waar mogelijk moet voorkómen dat je fouten maakt.

Je leert niet van elke fout

Natuurlijk zijn niet alle gemaakte fouten het zelfde. Sommige zijn onvermijdelijk, sommige zijn zonder consequenties. Soms is succes afhankelijk van aan wie je het vraagt en soms is trial & error de enige manier om vooruit te komen. En ja, je kunt ook leren van gemaakte fouten.

Het probleem is dat de meesten juist niet veel leren van hun fouten. Wanneer zij een fout maken, halen ze daar oppervlakkige lessen uit als: “De procedures zijn niet goed gevolgd”, of “hij was gewoon niet de juiste persoon voor de baan”, of “het ging net niet goed in de uitvoering”. Vooral die laatste is interessant. In essentie zeg je dan: “We hebben de uitvoering niet gedaan zoals het moet, omdat we het niet uitgevoerd hebben als we zouden moeten”. Dat is geen les, dat is een hond die achter zijn eigen staart aanrent. Een tijdelijk inzicht in een proces dat de volgende keer weer precies hetzelfde gaat.

Fouten in de farmacie

Sommige fouten kunnen enorme consequenties hebben, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie. Falen in de laatste klinische testfases is hier vrij normaal; slechts 30% van de medicijnen haalt de klinische testfase en zelfs maar 60% dáárvan haalt de schappen. Gezien de enorme investeringen in medicijnontwikkeling, kan het catastrofaal zijn voor een farmaceut wanneer die faalt in de klinische testfase.

Een medicijn komt niet door de test wanneer het niet werkt op mensen, of wanneer het simpelweg niet veilig is. Maar het is niet ethisch om op mensen te testen vóór de laatste fasen in het ontwikkelingsproces. Hoe voorkom je investeringen in medicijnen die de klinische testfase niet halen?

Doel- en gedragsmetingen

Wanneer je een Waanzinnig Belangrijk Doel (Wildly Important Goal) hebt, hangt je succes af van twee metingen: doelmetingen (lag measures) en gedragsmetingen (lead measures).

De doelmeting in de farmaceutische industrie is de wettelijke toestemming om het product op de markt te brengen. Krijg je die toestemming, dan is het ontwikkelproces geslaagd. Voor jou kan dit omzet, projectafronding of het halen van je budget zijn. Maar tegen de tijd dat je dat kunt meten, kun je er niets meer aan veranderen. Het zit niet meer in jouw cirkel van invloed; het ligt buiten je invloedssfeer.

Gedragsmetingen meten niet het doel, maar het gedrag dat de meeste impact heeft op het doel. Wanneer je de juiste gedragsmetingen uitvoert, ligt het ingrijpen binnen je invloedssfeer. Gedrag beïnvloeden is een onderschat en minder bekend ‘geheim’ van een succesvolle executiekracht.

Voorwaarden vooraf

In de farmaceutische industrie is het goed mogelijk dat onderzoekers niet precies weten of medicijnen aanslaan bij mensen of niet, maar dat bepaalde gedragsmetingen wel een goede indicatie geven. Concentreert het medicijn zich bijvoorbeeld voldoende op de plaats waar het moet zijn? Bindt het medicijn zich adequaat aan het onderdeel van het lichaam dat bereikt moet worden? Valt het medicijn ruim genoeg binnen de veiligheidsmarges?

Dit kun je al vroeg in het ontwikkelingsproces observeren en meten. De farmaceutische industrie heeft ontdekt dat het medicijn een veel grotere kans heeft om door het keuringsproces te komen, wanneer het voldoet aan deze drie voorwaarden. Dat is voordat de klinische testen op mensen beginnen.

Wat zijn jouw gedragsmetingen?

Weet jij wat je moet doen om vroeg in het proces stappen te maken naar dat doel voor je belangrijkste strategiedoelstelling?

Meer schoenen laten zien

In een ander voorbeeld had een schoenwinkel een te laag verkoopvolume. Nadat ze enkele weken het gedrag van hun klanten hadden geobserveerd, kwamen ze tot een interessante conclusie. Hoe meer schoenen ze de klant laten zien en passen, hoe meer schoenen die klant uiteindelijk afrekent. Dus zijn ze gestart met het meten van resultaten bij het tonen van meer
schoenen. In plaats van één of twee paar schoenen, lieten ze de klant minstens vier paar zien.

Het resultaat van dit experiment? Het volume van hun verkoop schoot omhoog met 35%.

Verbeter je strategiedoelstelling, meet gedrag

Hoe ontdek je welk gedrag je moet meten? Meestal door dialoog en observatie. Vraag het de mensen die klantcontact hebben. Wat valt hen op aan het gedrag van hun klanten? Wat leidt tot de uiteindelijke verkoop? Wat valt op bij succesvolle productontwikkelingen? Wat werkte goed in het verleden?

Soms is het een kwestie van trial & error om te ontdekken welke gedrag je moet meten om je doel te bereiken. Maar wanneer jij je geen fouten kunt permitteren, is het dan niet de moeite waard om zo vroeg mogelijk in het proces de juiste gedragsmetingen te achterhalen?

Vragen om bij stil te staan:

  • Wat is de track record van jouw organisatie in het behalen van strategische doelen?
  • Presteer jij zoals je had beloofd?
  • Begrijpen je mensen echt wat het kost als je de belangrijke strategiedoelstellingen steeds niet haalt?
  • Begrijpt iedereen wat de gedragsmetingen zijn die succes beter voorspelbaar maken?
  • Meet je de resultaten van deze gedragsmetingen?
  • Wat zou de impact op je organisatie zijn wanneer je dit zou gaan doen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *